16 de maig 2008

Acabar amb mal PEU!


Massa pont per al poc riu que estem creuant!


Les reunions entre la Comissió de Veïns de Dalt la Vila i la Comissió Municipal ja han arrencat. Hem trigat 7 mesos des que es va aprovar el PMU inicialment. Durant aquests 7 mesos de campanyes-denúncia, estudi de millores i treball de difussió per a mantenir els ànims del barri ben amunt...hem aconseguit seure en una mateix taula a discutir el PMU. Després de les 2 primeres reunions entre tècnics, i a falta d'una 3a, les al·legacions comencen a trobar respostes! Però el que estem fent per ara és arreglar el "desarreglo". Estem tornant al punt d'on mai haguéssim hagut de sortir, ja que la majoria d'articles del PMU que vam al·legar només empitjoraven l'aspecte del barri. Per tant, acceptant aquestes al·legacions només estem resolent alguns disbarats...però, en sí, no estem aportant millores respecte el Pla vigent del 1997. Amb els Polígons d'Actuació passa una cosa semblant. Amb sort, salvarem el 70% del que ens havíem proposat...però tampoc no s'està aconseguint que s'hi puguin recollir mesures de Govern/Urbanisme/Patrimoni per protegir les Cases-Masia, ni promoure la rehabilitació enlloc de l'obra nova, ni crear un nou protocol arqueològic per a que les prospeccions en finques particulars no demorin tantíssim els permisos d'obra. Tot això, o sigui, les propostes per a Millorar la Urbe de Dalt la Vila d'una manera definitiva i valenta va quedant per a la reunió política, la 4ª i possiblement definitiva. Des d'urbanisme ens insten a la capacitat financera i a la voluntat política.

Hem començat les reunions a -20ºC i l'acabarem a -5ºC, menys freds...però encara tot congelat!

Falten les Millores de la "M" de PMU! Si els 3 Reis no ens les porten, hauran estat inútils tants i tants mesos de treball! El PMU, i cal que tothom sàpiga, no aportarà cap millora substancial respecte l'actual. Vull pensar que la capacitat política dels interlocutors municipals farà que el PMU finalment aporti millores, inversions i compromisos. En cas contrari, ens haurem quedat amb un Pla d'Empitjorament Urbà! Haurem acabat amb un mal PEU!