25 de maig 2012

Cent peus Mil passos

El projecte Cent peus Mil passos vol ser un exemple d’art col·laboratiu: un procés en el qual un grup de gent crea les condicions concretes per crear un àmbit de llibertat i en fer-ho allibera un conjunt de relacions en forma d’art. L’Art amb majúscules no és vist normalment com a resultat de processos col·lectius, sinó més aviat com el producte d’un individu, un creador. Nosaltres presentem aquest projecte col·lectiu en el que valorem la creativitat, el pensament i el procés per sobre del producte. Mitjançant el treball “grupal” estem reafirmant el paper públic i social de l’art. Som pensament i acció, individualitat i col·lectiu. El moment present com tots els presents són principis, cruïlles i finals. Ara és un bon moment,ara sorgeix un nou moment per expressar-ho. Amb Cent peus Mil passos ho volem fer a partir d’una acció elemental i significativa com és caminar, agafant un dels seus possibles símbols: LA SABATA
 
 PER QUÈ LES SABATES?

Dintre de la història de la indumentària, el calçat ocupa un lloc important como element que vesteix una part del cos i té una doble funció: utilitària, ja que respon a l’instin del ser humà de protecció davant d’agents externs, i decorativa, amb una dimensió ornamental i estètica. Les sabates com qualsevol vestimenta representen la nostra manera de presentar-nos als demés. La sabata és un element simbòlic polisèmic però a nosaltres ens interessen sobretot dos aspectes:


En totes les tradicions i pobles de l’antiguitat el calçat era un símbol de llibertat. Era per aquest motiu que els esclaus eren obligats a anar descalços.
La sabata té un altre simbolisme: el de la marxa. No és pot anar gaire lluny sense sabates, i per aquest motiu és la representació del caminant.

http://projecte.centpeusmilpassos.net/