24 de maig 2011

"Dona de primavera"


"Dona de Primavera" (2011). Joan Sansa
Tècnica mixta amb ferro sobre fusta. 60x90 cmDona de primavera

Darrere les paraules només et tinc a tu.
Trist el qui mai no ha perdut
per amor una casa.
Trist el qui mor envoltat de respecte i prestigi.
Jo em crec el que passa en la nit
estrellada d'un vers.

Joan Margarit, Edat Roja. 1995

18 de maig 2011

Domus Alba: el documentalESPAI EXPOSITIU ARQUEOLÒGIC
14 de Maig - 10 de Juliol

Hoararis de visita:
Divendres 18h-21h
Dissabte 11h-14h i 18h-21h
Diumenge 11h-14h

Vetllades:
Dissabte 21 de Maig, 21h
Dissabte 4 de Juny, 21h
Dissabte 18 de Juny, 21h

06 de maig 2011

Domus Alba

En el decurs de la Història, són nombrosos els descobriments d’objectes i restes materials susceptibles d’estudi mitjançant una metodologia arqueològica, que s’han produït fruit de l’atzar a conseqüència de qualsevol tipus de moviment de terres, obres, etc. Menys habituals, per no dir gens, són les circumstàncies de les troballes arqueològiques de la Domus Alba.

El caràcter sexual de les troballes va fer pensar en un principi que es podria tractar d’un bordell. Segons la definició de l’arqueòleg Andrew Wallace-Hadrill, allò que defineix la utilització d’un edifici com a prostíbul és l’existència d’art eròtic, grafits al·lusius i plataformes de material a mode de base pels jaços. El fet que l’edifici trobat s’ajusti únicament als dos primers paràmetres i la sumptuositat de les restes ens desvia cap a una altra hipòtesi: la Domus Alba va ser un edifici dedicat pels seus propietaris al gaudi dels plaers, un sancta sanctorum del sexe on homes i dones s’abandonaven a les seves passions sense més fre que els seus desitjos.INAUGURACIÓ: Dissabte 14 de Maig, 12h