22 de febrer 2011

Oil under blood

Una sola imatge per il·lustrar els actuals conflictes als països àrabs.