07 de desembre 2007-El casc antic en la ciutat metropolitana. Equilibri entre protecció i modernització.

-L'aplicació del PGM als nuclis històrics. Convé uniformitzar els barris d'un mateixa ciutat?

-Convivència a Dalt la Vila entre subsòl romà i vivendes. La trama medieval en perill?

-Revitalitzar Dalt la Vila. Pot un PMU definir tot el procés?

-El concepte i procés de Particiació Ciutadana. L'enfortiment de les relacions entre Col·lectius i Institucions